• Nhà
  • Huy chương và Bằng sáng chế
Giải thưởng nghiên cứu và phát triển thông minh
2012 MIFF PLATINUM AWARD
2014 MIFF SILVER AWARD
2012 MIFF GOLD ARARD
2013 Ergo Expo CHOICE AWARD
2002 IFFT SILVER PRIZE
THE 24TH RISING STAR AWARD
Phát minh bằng sáng chế thông minh